ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Spironolactone ๒๕ mg ๖๖๑๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง