ทางโรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบพระคุณพระราชมงคลวชิรเจดีย์ (หลวงปู่เนตร จิรปุญฺโญ) และคณะศิษยานุศิษย์ เป็นอย่างสูงที่มอบเงินบริจาคในการซื้อรถเข็นอาหารสำหรับใช้ส่งอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลอ่าวลึกค่ะ

ทางโรงพยาบาลอ่าวลึก ขอขอบพระคุณพระราชมงคลวชิรเจดีย์ (หลวงปู่เนตร จิรปุญฺโญ) และคณะศิษยานุศิษย์ เป็นอย่างสูงที่มอบเงินบริจาคในการซื้อรถเข็นอาหารสำหรับใช้ส่งอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลอ่าวลึกค่ะ