ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 14รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง