ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นสารเคมีและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 ราการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา