จ้างซ่อมแอร์รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กท 6273 กระบี่ จำนวน 1 รายการ