ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 24 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง