ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพ่นสารเคมีและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (จำนวน ๑ รายการ)