ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lactulose inf. ๖๖.๗% ๖๖๑๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง