ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Calamine ๖๐ ml ๖๖๑๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง