ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บต ๙๙๘๓ กระบี่ (จำนวน ๑ รายการ)