ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lynestrenol ๐.๕ mg ๖๖๐๘๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง