ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Risperidone ๒ mg ๖๖๐๙๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง