ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๒ รายการ ๖๖๐๙๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง