ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมเครื่องนึ่งไอน้ำ 1 รายการ