ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel ๖๘ mg ๖๖๐๘๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง