ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ จำนวน ๒ รายการ