ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Phenytoin sodium inj ๒๕๐ mg ๖๖๑๒๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง