ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gabapentin ๖๐๐ mg ๖๖๐๘๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง