ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๒ รายการ ๖๖๐๘๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง