ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies immunoglobulin inj. ๑๐๐๐ iu ๖๖๐๘๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง