ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole inj ๔๒.๖ mg ๖๖๐๘๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง