ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Domperidone susp. ๑ mg/ml ๖๗๐๔๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง