ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Allopurinol ๑๐๐ mg ๖๖๑๒๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง