ประกาศโรงพยาบาลอ่าวลึกเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin/clavulanic acid ๔๕๗ mg/๕ ml ๖๖๐๘๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง