ประกาศโรงพยาบาลอ่าวลึกเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๑๑ รายการ ๖๖๐๓๐๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง