ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fenofibrate ๒๐๐ mg ๖๗๐๓๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง