ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoclopramide HCI) inj. ๑๐ mg/๒ ml ๖๗๐๒๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง