ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Thyroxine sodium ๑๐๐ mcg ๖๗๐๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง