ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ