ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กธ๓๑๔๘ (จำนวน ๑ รายการ)