ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา NSS – ๑,๐๐๐ ml ๖๖๑๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง