ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidazole ๐.๕% ๑๐๐ ml inj. ๖๖๑๒๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง