ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๖ รายการ ๖๖๑๒๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง