ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา furosemide ๕๐๐ mg ๖๖๑๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง