ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glycerine borax ๑๕ ml ๖๖๑๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง