ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๙ รายการ ๖๖๑๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง