ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin-mixted ๓๐๐ iu ๖๖๑๒๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง