ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxycillin/clavulanic acid ๘๗๕+๑๒๕ mg ๖๖๑๒๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง