ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชี ๖๒ รายการ ๖๖๐๔๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง