ซื้อเทมป์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเครื่องอบผ้า จำนวน 1 รายการ