ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่(เครื่องสำรองไฟ)คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ