ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aluminium(OH)/magnesium(OH) gel ๒๔๐ ml ๖๖๑๒๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง