ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนและทำลายขยะติดเชื้อ