ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลังเวชภัณฑ์