ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole ๒๐ mg ๖๖๐๘๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง