ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone ๘๐ mg ๖๖๐๘๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง