ประกาศจังหวัดกระบี่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานวดแผนไทย ๖๗๐๓๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง